Kan dit barn ikke få bevilliget tandregulering?

I Danmark har Sundhedsstyrelsen opstillet en række kriterier for, hvilke tandstillingsfejl, som kommunerne må tilbyde behandling af.

Hvis dit barns tandstilling ikke falder ind under disse, må kommunen ikke tilbyde behandling. Sundhedsstyrelsen mener, at ca. 25% af alle børn opfylder disse krav. 

Stort set alle danske og internationale undersøgelser viser, at ca. 35% af alle børn har behov for en tandreguleringsbehandling.

I Danmark vil der derfor være mange børn med skæve tænder, der ikke kan få bevilliget en behandling. Her må I som forældre selv opsøge en privat specialtandlæge og selv betale for behandlingen.

Fritvalg

Hvis du er under 16 år og berettiget til tandregulering kan du frit vælge om du vil behandles hos privat specialist eller i skoletandplejen mod en egenbetaling på 35%. Hvis du ønsker det private tilbud er det vigtigt, at kommunen får besked om at I flytter jeres barn over på fritvalgsordningen.

Hvis du er mellem 16-18 år kan du frit vælge om du vil behandles hos privat specialist eller i skoletandplejen. Det forudsætter blot, at du er berettiget til en tandregulering.

Se www.fsonet.dk – her kan man læse om de såkaldte visitationskriterier.