Tandregulering af store overbid

Det er normalt at have et lille overbid på omkring tre millimeter.

Mange børn har dog et større overbid. Hvis overbiddet ikke er større end fem til seks millimeter, og der ikke samtidig er dybt bid, vil overbiddet normalt blive mindre med tiden. Det er derfor ikke nødvendigt at behandle med bøjler.

Er overbiddet imidlertid kombineret med et dybt bid, hvor underkæbefortænderne bider op i tandkødet i ganen, vil det ofte være nødvendigt med behandling for undgå at tandkødet på længere sigt lider skade.

Nogle børn har imidlertid et stort overbid på over otte millimeter – nogle helt op til femten millimeter. Disse ekstreme overbid skal behandles så tidligt som muligt af flere grunde.

Hvis underlæben bliver fanget bag overkæbe fortænderne, så man kan se fortænderne, når barnet synker, vil overbiddet vokse med en til to millimeter om året, fordi læbetrykket presser overkæbefortænderne udad og underkæbefortænderne indad.

Når fortænderne står ud af munden på denne måde, forøger det risikoen for, at barnet slår tænderne enten helt ud eller brækker fortænderne. Behandling bør startes så tidligt som muligt.

Behandling af store overbid med Maxillator

Vi starter behandlingen af store overbid når seksårs kindtænderne og de blivende fortænder er fremme. Det vil sige fra otte til ni års-alderen.

Vi starter oftest denne type behandling med løs bøjle: en "Maxillator".

Maxillatoren er en slags bidskinne, der sidder på tænderne i overkæben.

På bidskinnen sidder en ståltrådsbøjle, der går ned bag tænderne i underkæben. Bøjlen får underkæben til at glide let fremad. I midten af bidskinnen sidder en skrue, så skinnen langsomt kan gøres bredere, mens underkæbenvokser fremad.

 

 

Nakketræk

Om natten sover man med en hovedkappe ned til bøjlen.

Dette træk får bøjlen til at sidde bedre om natten og samtidig flyttes alle tænderne i overkæben tilbage.

Maxillatoren virker således på tre måder: Den stimulerer underkæben til at vokse fremad. Samtidig flytter bøjlen overkæbetænderne tilbage alt imens overkæben langsomt bliver udvidet.

Normalt skal du bruge maxillatoren fire timer om dagen – gerne om eftermiddagen efter skoletid. Hovedkappen skal du kun bruge om natten.

Overbiddet bliver cirka to millimeter mindre den første måned, hvor du bruger bøjlen. Herefter bliver overbiddet formindsket med cirka en millimeter om måneden. 

Finretning

Et stort overbid bliver normalt rettet i løbet af et år med maxillator. Herefter skal tænderne "fin-rettes" med faste bøjler.

Behandling med de faste bøjler varer fra et halvt til et helt år. De faste bøjler kan enten være normale togskinner eller hvide keramikbøjler.

Maxillatoren blev opfundet af Per Rank i 1981, og den bruges i hele Europa.

 

Før og efter 

Der ses hvide pletter på de midterste fortæder, fordi tænderne har fået et slag (traume) pga. det store overbid.

Behandlingerne her er foretaget med Maxillator, som her ses i munden.