Tandregulering af børn og unge

Har dit barn fejludvikling af tændernes frembrud eller kæbernes stilling, bør det rettes så tidligt som muligt, så barnets ansigt og tandstilling kan udvikle sig i harmonisk balance. Så tidligt som muligt er, når barnet er parat til at gennemføre en behandling uden angst eller tvang. Nogle børn er allerede i fem- seks års-alderen i stand til at bruge en mindre bøjle helt problemfri.

De fleste børn synes, at det er spændende at få bøjle. Men nogle børn er slet ikke klar til en behandling før de er ti - tolv år gamle, og nogle gange må man vente endnu længere. Det er utrolig vigtigt, at dit barn er parat og opfatter hele situationen med bøjler som noget positivt. At behandlingen bliver gennemført for barnet og med barnet, og ikke noget, der bliver gjort mod barnet.

Hvis barnet opfatter bøjler som en straf, er det bedst at vente til barnet er motiveret for behandling. Ellers ender en sådan "tvangsbehandling" med en dårlig oplevelse og et dårligt behandlingsresultat. Der findes dog én undtagelse fra denne hovedregel om tidlig behandling, og det drejer sig om børn med ekstrem kæbevækst (se vækstbetinget kæbeanomali).

Unge mellem 16 og 18 år kan få udført gratis tandregulering hos privatpraktiserende specialtandlæge, hvis de opfylder visitationskriterierne og ikke tidligere har fået tilbudt tandregulering. Se visitationskriterierne på www.fsonet.dk/love/visit.htm